Nomineringsmötet beslutade vallistorna

Under måndagskvällen samlades Demokraternas medlemmar på Lindholmen Conference Centre för att fastställa partiets kandidatlistor inför kommunal- och regionvalet.
”Nu är det full fart valrörelse och vi behövs mer än någonsin, både i Göteborg och i Västra Götaland” tackade Martin efter att han blev vald som partiets första namn på kommunlistan.

Martin Wannholt öppnar Demokraternas nomineringsmöte 28 mars 2022.

Partiledaren Martin Wannholt inledde nomineringsmötet 28 mars genom att hälsa alla hjärtligt välkomna. Han började med att berätta om våra huvudbudskap inför valet:

 • Ett kraftfullt trygghetspaket på en miljard kronor
 • Stoppa slöseriet
 • Fullt finansierad välfärd
 • Kräv svar – vem betalar för Västlänkens ökade kostnader
 • Sakfrågor är vår politik

”Vi har avsatt en miljard kronor till ett trygghetspaket i vår budget men vi tror inte att det räcker. Vi har ett uppdrag att återskapa en trygg stad. Då handlar det inte bara om fler poliser utan om långsiktiga sociala insatser.”

När han kom  till punkten Stoppa slöseriet, nämndes bland annat Skeppsbrogaraget och att rädda hem de 800 miljoner kronor för de subventionerade p-platserna som det inte finns någon efterfrågan på.
En talande jämförelse  som gjordes när det handlar om att omfördela pengar till välfärden var att 173 förskolelärare hade tvingats sägas upp om Alliansens budget hade fått gälla. Demokraterna drev på för att skjuta till mer pengar och lyckades få med sig Alliansen på slutet.

Om Västlänken sa han; ”Nu är det så att det här eländesbygget av omvägen via Haga inte går att stoppa politiskt. Vi hoppas fortfarande men gör den det, kommer det bero på att den stoppas av Trafikverket av ekonomiska eller tekniska skäl. Hade vi fått 22 % av väljarnas röster vid förra valet hade det kanske gått att stoppa Västlänken. Nu måste vi därför se till att stoppa skadorna av Västlänken och se till att de miljoner som bygget kommer kosta extra inte drabbar välfärden och sjukvården. Frågor som vi nu driver både i kommunstyrelsen och i regionfullmäktige.”

Till sist nämnde han sakpolitiken och hur viktig den är. Att vi tittar på göteborgarnas verkliga problem och lägger konkreta och skarpa förslag som vi sedan får igenom. Martin gav också en stor eloge till alla våra förtroendevalda demokrater som sitter i nämnder och bolag som med engagemang och kompetens jobbar på för att driva igenom sakpolitik.

Efter sitt inledningstal öppnade Martin det formella årsmöte och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och Klas Eriksson som mötessekreterare.

Nomineringskommittén, mötesordförande och sekreterare.

Jens föredrog mötet med bravur och listorna antogs i sin helhet.
Nomineringskommitténs ordförande Ewa Jonsson höll sedan en presentation där hon redovisade valberedningens omfattande arbete under de senaste veckorna.
Tillsammans med Lars Kérla, Ulla Nathorst Westfelt och Yvonne Staberg i nomineringskommittén och med stöd av Mattias Arvidsson har de lagt ner mer än 400 arbetstimmar på nomineringsprocessen

Mariette Höij Risberg som valdes till första namn på regionlistan tackade för förtroendet om talade fyra strategiska frågor som vi vill driva i regionen:

 1. Organisationsförändring – minska antalet politiska nämnder och styrelser i sjukvården och göra den mer effektiv
 2. Psykiatri – förstärk barn- och ungdomspsykiatrin.
 3. Kvinnopaket – utöka antalet gynekologi-mottagningar samt förstärk förlossningsvården.
 4. Kompetens- och lönetrappa för sjukvårdspersonal – håll vårdgarantin, korta operationsköerna och öka antalet vårdplatser.

Alexander Lisinski, 33 år, AT-läkare och andre namn på Demokraternas regionfullmäktigelista

Vårt andranamn på regionlistan Alexander Lisinski, 33 år och AT-läkare fyllde i ”jag är helt övertygad om att Demokraterna har träffat helt rätt i dom viktiga frågorna. Jag ser dagligen dessa problem ute i vården. Tyvärr är vi det enda partiet som träffat rätt i att omfördela pengar från mig själv till mig själv höll jag på att säga. Alltså från politiker till vård. Sverige satsar klart tillräckligt med pengar på vården men dom går inte till vården. De går inte dit dom behövs mest. Det lovar jag att kämpa för”.

Martin Wannholt som valts som första namn på kommunlistan avslutar genom att tacka valberedningen för deras gedigna arbete. Framför allt för att de sett till helheten och att skapa en teamkänsla. Han ser nu en mycket bra grupp som står upp för våra gemensamma värderingar och alltid kommer ihåg på morgonen när vi går upp att vi är till för göteborgarna. ”Jag är jätteglad för den här listan. Ett stort tack”.

Mötet fortsatte sedan med mingel och mat och avslutades av en intressant presentation om Demokraternas kampanjbudskap.

Tack till nomineringskommittén, ni som har ställt upp och blivit nominerade och övriga medlemmar som deltog på mötet!

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>

På GP debatt – Oviljan att göra något åt tystnadskulturen ett haveri

Göteborgs Stad har problem med en utbredd hot- och tystnadskultur. Den leder till ett sämre skydd för göteborgarna och stadens medarbetare. Det leder bland annat till att samhällets stödinsatser inte når alla barn och ungdomar. Tyvärr har tystnadskulturen inte mötts med tillräcklig handlingskraft. Det är ett haveri, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D).

Jessica Blixt och Martin Wannholt skriver i GP om tystnadskulturen, 23 mars 2022.

Sociologen Maria Wallin, som genomfört 200 intervjuer med nyckelpersoner, larmade hösten 2020 i media om en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs Stad. Detta efter att hon inte hade fått gehör inom sin förvaltning. Intervjuerna gav en tydlig bild om hur anställda tystas genom hot, våld och otillbörlig påverkan från klaner och kriminella gäng. Hon rapporterade också om att anställda tystas internt av stadens chefer som inte vill veta, inte tar problemen vidare och skönmålar verkligheten.

Maria Wallins visselblåsning ledde till att kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en extern granskning av förvaltningarna inom det sociala området. Anna Ekström genomförde granskningen och sommaren 2021 blev utredningen offentligt tillgänglig och kom kommunstyrelsen till kännedom genom informella tips i stället för via stadens kommunikationsvägar.

Mordhot från kriminella
Hennes arbete visade att det var mycket värre än någon tidigare rapporterat. Anställda utsätts för mordhot av kriminella klaner och är rädda på sina arbetsplatser. De skräms till att inte ta rätt beslut vilket kan drabba utsatta barn som inte nås av samhällets stödinsatser.

Ungdomar och barn fångas upp av kriminella gäng som har ett inflytande långt mer omfattande än vad förvaltningarna rapporterat om. Vi vet i dag att de kriminella gängen rekryterar genom våld eller hot om våld ända nere i förskoleåldern. Stadens arbete för att motverka gängkriminalitet, parallella samhällsstruktur och hederskultur blir lidande av ett ständigt undanhållande av information. Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt. Det är ett haveri.

Demokraterna la omgående fram ett antal konkreta åtgärder för att motarbeta varje förekomst av tystnadskultur. När vi hösten 2021 ville gå vidare med kraftfulla åtgärder, valde tyvärr alliansen i samarbete med de rödgrönrosa att ta en långsammare väg genom ordinarie processer och rutiner. Vi har tyvärr inte den tiden.

Lugn och ro inom förvaltningar och att måla upp en fin bild av Göteborg prioriteras högre än barns rätt till en trygg uppväxt

Vi har fått indikationer på att problemet med tystnadskultur går hela vägen upp till stadens ledning där kommunstyrelsen, stadsledningskontorets chefsled och stadens direktörer bidrar till att obekväm och viktig information inte förs fram. Vi har nåtts av berättelser om hur anställda inte vågar kontakta medier eller politiker på grund av att chefer, HR-ansvariga och kommunikatörer vid Göteborgs Stad har förmedlat information som är direkt felaktig om de anställdas rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden.

Vi har därför lagt förslag i kommunstyrelsen om att:

 • Varje incident med hot, våld eller otillbörlig påverkan mot stadens anställda ska leda till omedelbar hantering och med full resursinsats.
 • Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tillsammans med socialnämnderna och polisen ska kraftigt utöka sitt arbete med kartläggning av kriminella klaner och nätverk.
 • Religiösa ledare och företrädare inte ska användas av kommunen som informationskanaler till barn, individer och familjer. Detta för att undvika filtrering av information och för att säkerställa att staden står upp för ett sekulärt samhälle baserat på demokrati och kunskap.
 • Vi måste genomföra en extern granskning av den roll kommunstyrelsen, stadsledningskontoret samt direktörer i förvaltningar och bolag eventuellt har i tystnadskulturen.
 • Informera alla Göteborgs Stads anställda om deras rättigheter och skyldigheter att rapportera om missförhållanden eftersom vi förväntar oss ett öppet och transparent informationsflöde om brister i verksamheten.

Vi förutsätter att alla partier sluter upp för att med alla medel bryta tystnadskulturen. Det här är sakfrågor, inte partipolitik.

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna

Martin Wannholt, kommunalråd och partiledare för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Kallelser utsända till nomineringsmöte och årsmöte

Idag har två kallelser skickats ut till medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna till nomineringsmöte i slutet av mars och årsmöte i maj.

Nomineringsmötet kommer att hållas på Lindholmen Conference Centre måndagen den 28 mars kl. 17:00. På mötet kommer Demokraternas vallistor med kandidater för val i Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen att antas. Nomineringskommitténs förslag kommer att skickas ut till medlemmar senast en vecka innan mötet.

Demokraternas årsmöte arrangeras på Svenska Mässan lördagen den 14 maj kl. 13:00.
Båda kallelserna är personliga och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Anmälningslänk finns i kallelserna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen