Vi är bättre på sakfrågor än bara politik – Gott Nytt År.

Annons i GP 31 december 2021.
Som pdf >>

Gott nytt år 2022

Gott Nytt År 2022

God jul och gott nytt år

Vi tror på ett år där sakfrågor och trygghet blir viktigare än partipolitik

Demokraterna har ett nyårslöfte: Att alltid försöka samla politisk majoritet till lösningar och förbättringar för göteborgarna och för att utveckla vår stad. Vi är det enda partiet i Göteborg som sätter sakfrågorna främst, bortom partipolitiken. Vi har med andra ord inga problem med att komma överens med övriga folkvalda, oavsett partitillhörighet.

Den 12 januari 2022 är årets första kommunstyrelsemöte. Där lägger vi demokrater förslag till kompletteringsbudget för att investera i barnenen och skydda förskolan från drastiska nedskärningar. Vi ser gärna att vårt yrkande får brett politiskt stöd – från den styrande alliansen som budgeterat fel, från socialdemokrater, från sverigedemokrater och från rödgrönrosa.

Vi kräver också extra trygghetssatsningar i vår stad. Vi vill ge ökat stöd till polisen mot gängkriminaliteten, fler ordningsvakter och väktare samt riktade insatser från socialpedagoger och socionomer placerade ute på skolorna. Allt för att arbeta förebyggande mot droger, gängrekrytering, hedersförtryck och psykisk ohälsa.

Tillsammans ska vi ta Göteborg mot en ljusare framtid.

Till sist vill jag understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Valår!

Martin Wannholt
Partiledare Demokraterna

Demokraterna höll extra årsmöte

 

Demokraterna höll extra årsmöte på Lindholmen Conference Center 5 december. Gästtalare Adam Cwejman talade om lokal demokrati. Foto: Thomas Buskhagen

Tack alla engagerade medlemmar som deltog på vårt extra årsmöte i söndags! Det blev ett långt möte, där alla hade möjlighet att ställa sig i talarstolen. Längre ner i detta mail redogör vi mer ingående för söndagen men i korta punkter kommer resultatet här.

  • Martin Wannholt fick fortsatt förtroende som partiledare.
  • Thomas Hedberg fick fortsatt förtroende som styrelsens ordförande.
  • Valberedningen redogjorde för det enorma arbete de lagt ner på att få fram ett förslag som ska kunna driva partiet framåt och mot valet.
  • Den nya styrelsen beslutades. Låt oss presentera den med både bild och namn.

Den nyvalda Styrelsen består av, från vänster; Lisbeth Sundén Andersson, John Ekman, Bengt-Åke Harrysson, Thomas Hedberg, Karin Lindberg, Jessica Blixt, Martin Wannholt, Lillemor Williamsson och Torkel Bergström.

Styrelsen ser nu fram emot att tillsammans med de förtroendevalda identifiera och lösa en del interndemokratifrågor, men också att återigen med full kraft driva en politik baserad på kunskap, lyhördhet och verklighetsförankring. Vi tackar för ditt stöd och ser fram emot en stark valrörelse med målet mot den 11 september 2022.

Mötets genomförande

Söndagen den 5 december höll Demokraterna extra årsmöte på Lindholmen Conference Centre. Av 300 anmälda anslöt 210 till mötet.

Bakgrunden till det extra årsmötet var ett upprop, adresserad styrelsen där 42 förtroendevalda demokrater ville att styrelsen skulle ställa sina platser till förfogande och därmed utlysa ett extra årsmöte.

Mötet inleddes med viss dramatik då den utsedda mötesordföranden i ett sent skede anmälde förhinder. Det innebar att Per Anders Örtendahl med kort varsel fick inkallas som mötesordförande. Veronica Öjeskär utsågs till mötessekreterare.

Efter ett omfattande arbete av valberedningen föreslogs en ny styrelse bestående av sju personer; Thomas Hedberg som ordförande och till ledamöter Lisbeth Sundén Andersson, Bengt Åke Harrysson, Karin Lindberg, Lillemor Williamsson, John Ekman samt Martin Wannholt.

Valberedningen följde stadgarna som tillåter en styrelse om fem till nio personer. Dock uppmärksammades att  det ordinarie årsmötet i maj 2021 fattat beslut om 9 ledamöter, vilket alltså var det gällande.

Valberedningen, från vänster Jens Wergeland, Lars Kérla, Yvonne Staberg, Ulla Nathorst-Westfeldt och Ewa Jonsson. Mötesordförande Per Anders Örtendahl och sekreterare Veronica Öjeskär

Därefter redogjorde Valberedningen för sitt arbete. De framhöll att det var viktigt att föreslå en styrelse som har förutsättning att kunna arbeta tillsammans, ena partiet, med kraft anta sig det stundande valarbetet och fullt ut kan genomföra den redan beslutade organisationen.

Efter valberedningens presentation beskrev ordförande Thomas Hedberg bakgrunden till det extra årsmötet, som sedan följdes av en debatt så att alla som ville fick sina röster hörda.

Innan lunchen äntrade GP’s politiske redaktör Adam Cwejman scenen som partiets särskilt inbjudne gäst-talare till mötet. Cwejman höll ett mycket uppskattat tal om hur politiker generellt lätt förlorar kontakten med de väljare som utser dem. Inte minst av dessa skäl är den lokala och nära demokratin av stor betydelse. Adam avslutade sitt tal med en uppmaning till församlingen.

”Jag vill uppmana er, utan att ta för mycket ställning vad som händer, snälla lös de här problemen. Det finns oändligt mycket viktigare saker att hantera, den här staden behöver politiskt riktning och få den här vädringen som krävs. Det är ett arbete som inte avslutas på några år, det är något som tar väldigt lång tid. Jag tycker mig ändå se i Göteborg att till sist tog tålamodet slut med väldigt mycket och det har börjat påverka. Paradigmskiften dom tar tid, dom kan ta decennier, så var tålmodiga Lös era jäkla problem och bidra till den här stan va fan. Sköt er!”

Efter lunchen fortsatte debatten och 13:30 satte mötesordföranden ett streck i talarlistan, innan det var dags att rösta om partistyrelsens ordförande. Thomas Hedberg var valberedningens förslag och under mötet nominerades även Claes Westberg som alternativt förslag. Efter att sluten omröstning genomförts fick Thomas Hedberg 110 röster och Claes Westberg 71. Hedberg utsågs därmed till ordförande.

Därefter skulle årsmötet välja partiledare till nästa ordinarie årsmöte. Martin Wannholt som var valberedningens förslag, var det enda förslaget som fördes fram och han valdes till partiledare.

Som sista punkt hade årsmötet till uppgift att utse en ny styrelse. Valberedningens förslag hade nu kompletterats med namnen Torkel Bergström och Jessica Blixt, och även det förslaget var det enda förslaget som fördes fram och partistyrelsen valdes. Mötesordföranden kunde därefter avsluta det sju timmar långa årsmötet och tacka alla som deltog.