På GP debatt – Upphäv beslutet om att lägga ner palliativ vård i hemmet

Med den nya organisationen av ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare, skriver Mariette Höij Risberg och Thomas Hedberg (D).

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Svårt sjuka patienter i Göteborg, som vill bo kvar hemma till livets slut, har de senaste åren, haft möjlighet att göra det via olika ASIH-team, Avancerad sjukvård i hemmet. Tjänstemän i regionen har nu tagit ett beslut som kommer att förändra ASIH:s organisation till det sämre. Detta utan att det är politiskt beslutat i vare sig Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd eller i Sahlgrenskas styrelse.

I dag ”rondas” patienterna regelbundet av sjuksköterskor som besöker patienten i hemmet. Fördelen med detta är att läkare regelbundet blir informerade om patientens aktuella hälsostatus. Läkare från ASIH-teamen gör också hembesök när det behövs, så att patienten inte åker in till akuten för läkarvård.

Både läkare och sjuksköterskor har en tät kontakt med patienterna. Behöver en patient eller anhörig kontakta sjuksköterska, så hör de en välbekant röst i luren, som är väl insatt i patientens hälsosituation. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer finns också i teamet, så att behoven kan tillgodoses snabbt och smidigt.

Regionen bekostar läkare och eventuell tillgång till kuratorsmedverkan, samt läkemedel för patienterna. Kommunen står för kostnaderna av övrig legitimerad personal samt eventuellt hjälpmedel. Således delar kommunen och regionen på kostnaderna.

Men med den nya organisationen kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare. Omvårdnaden av dessa svårt sjuka patienter kräver specifika kunskaper. Det är också extra viktigt med kontinuitet och möjlighet till tidskrävande besök inklusive samtal och anhörigstöd.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus.

Tjänstemannaförslaget att lägga ner ASIH-teamen, innebär att man från Sahlgrenska universitetssjukhuset bistår med ett palliativt konsult-team (12 sjuksköterskor samt läkare) under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas patienterna i livets slut, av sjuksköterskor i den ordinarie hemsjukvården. De är inte alltid välinsatta i patientens medicinska situation.

Sahlgrenskas konsultteam ska förutom Göteborg – ombesörja Partille, Härryda och Öckerö. Man strävar efter en jämlik vård i regionen, men för att förbättra för andra kommuner försämrar man i Göteborg. Det är inte heller möjligt att arbeta på ett likvärdigt sätt med palliativ vård i hemmet i alla kommuner, beroende på befolkningstäthet och personalbemanning.

Med omorganisationen kommer många patienter att vara tvungna att uppsöka akuten på jourtid. Sahlgrenska har dessutom inga palliativa vårdplatser att erbjuda, vilket i princip innebär att de här patienterna kan hamna som överbeläggning på en allmän medicinavdelning. Detta ökar otryggheten för både den som är svårt sjuk och dess anhöriga.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus. Demokraterna vill att tjänstemannabeslutet om nedläggning av ASIH upphävs.

Mariette Höij Risberg (D), ledamot regionfullmäktige

Thomas Hedberg (D), ledamot i regionfullmäktige

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas budget för Göteborgs stad 2022

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag för Göteborgs stad 2022. Förslag som lyftes fram innebär en kraftig satsning på tryggheten och välfärden i Göteborg.
”Största risken att hamna i utanförskap är om du inte har någon gymnasiebehörighet, därför måste vi börja med kraftfulla satsningar redan i förskolan”, säger Jessica Blixt.
Nu satsar vi en miljard på tryggheten för att vända Göteborg”, sa Martin Wannholt.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022, på bilden även Patrik Höstmad stabschef.

Se presentationen från presskonferensen 1 november här >>

Vid senaste mandatperioden skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunna göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Tyvärr har de styrande partierna inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden.

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt, problemen i det ostyrbara kommunala bolagskonglomeratet finns kvar, avyttring av onödiga kommunala fastigheter har inte skett, endast 58 av allmännyttans ca 75 000 lägenheter har beslutats att få ombildas, målet för fler småhus har varit för lågt satt och har inte uppfyllts och fastlåsningar i politiska prestigeprojekt, inklusive Västlänken, fortsätter.

Demokraternas budget ska läsas i ljuset av detta konstaterande.
Demokraterna står för ett tydligt brott med allt det här. Demokraterna står för kunskap, förändring och ett mycket bättre Göteborg. Vi vill nu driva fram en kraftfull reformering av hur politiken bedrivs och hur Göteborg Stad styrs och levererar.

Göteborg är en stad med stora tillgångar som skulle kunna ge så mycket mer nytta för göteborgarna. Vi ser problemen men vi är också hoppfulla för resurserna och verktygen finns om de används rätt.

De tre huvudreformerna i vår budget är:

  • En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både mjuka och hårda åtgärder.
  • Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar bort de osakliga löneskillnaderna.
  • Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, försäljning av tomter för småhus, friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med exploateringsöverskott.

Till dessa huvudreformer ska läggas ytterligare ca 20 reformförslag som syftar till att förbättra situationen för nuvarande och blivande göteborgare. Se sidan 4 i budgeten för en översikt.

Vi behöver ta hand om Göteborg!

Läs hela Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022 här >>

Skrivet i media:
Artikel i GP – Demokraterna vill se stora satsningar på trygghet och välfärd >>
Artikel i DN – Demokraterna i Göteborg: Stoppa bygget av Västlänken >>