Medlemsmail 25 oktober 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 25 oktober 2019.

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

Höstlöven singlar ner från träden och Demokraterna jobbar som vanligt för ett bättre Göteborg. Sedan det förra medlemsmailet har det hunnits med både Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige, två medlemsmöten, demokratpoddar och publicerade artiklar.


Regionfullmäktige

Hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin under RF 8 oktober 2019

Regional Utvecklingsstrategi 2021-2030
Den 8 oktober vad det dags för höstens första möte i Regionfullmäktige som denna gång hölls i Borås. Utöver ärendelistan diskuterades även den Regionala utvecklingsstrategin, RUS, av alla partier. RUS är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter, utmaningar och prioriteringar. Att ta fram en Regional utvecklingsplan är lagstadgat och alla partier ombeds komma med inspel i form av 12 punkter till nästa RUS som gäller 2021-2030.

Länk till Demokraternas Regionala Utvecklingsplan >>
Länk till webbsändning av Regionfullmäktige där det hölls en hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin, där Demokraternas gruppledare Martin Wannholt medverkade, 26 min in i sändning >>

Inlämnad motion
Demokraternas ledamöter ledamöter Mariette Risberg, Marianne Berndtsson och Ulla Nathorst Westfelt lämnade in en motion till Regionfullmäktige om ACG-systemets koppling till ersättning.

ACG är ett sätt att mäta vårdtyngd utifrån diagnosgrupper. Demokraterna ifrågasätter alltså om det är rätt att vårdcentraler skall ersättas utifrån mängden diagnoser per patient, istället för att lägga en större grundsumma per patient utifrån ålder och kön.
Länk till motionen >>


I kommunen:

Rosenlundsverket
I samband med Kommunfullmäktiges möte 17 november publicerades en debattartikel på gp.se som handlade om att Demokraterna försökte driva på en snabbare omställning till fossilfri fjärrvärme och avveckla Rosenlundsverket. Demokraterna yrkade på återremittering av ärendet i Kommunfullmäktige eftersom utredningen grundas på gamla uppgifter. Tyvärr vann kommunstyrelsens förslag i kommunfullmäktige, vilket innebär att vi kan få vänta med nedläggning till 2045 med onödiga kostnader som följd.
Läs debattartikeln i GP här >> 
Länk till yrkandet, se sidan 3 >>

Rosenlundsverket Göteborg Energi. Foto: Lars Kérla

 


Linbanan
På kommunfullmäktigemötet 17 oktober tog man upp Martin Wannholts interpellation gällande linbanan som har funnits i ärendelistan sedan ett halvår tillbaka. Något svar kunde Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson inte ge, utan han hänvisade till den utredning som skall presenteras i Trafiknämnden 30 oktober.
Se frågan och efterföljande replikskifte mellan Martin och Axel här, 41:20 in i sänding >>
Länk till frågan >>

En vinst för hedersutsatta i Göteborg
Vid kommunstyrelsens möte den 11 september röstade Alliansen tillsammans med V och MP om att avslå yrkande från D och S om Barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.
Länk till yrkandet, se sidan 5 >>

Demokraterna skrev debattartiklar i GP och GT men fick ingen i Alliansen vågade svara oss. Till vår stora glädje lyckades vi få Alliansen att inte rösta emot vårt yrkande i samma fråga. Det är viktigt att ta utsatta barns problem på största allvar! Och det gör vi tillsammans.
Länk till det nya yrkandet, se sidan 2 >>
Artikel i GP >>
Artikel i GT >>

Liseberg
Demokraternas styrelseledamot i Liseberg, Lasse Nilsson har skrivit en replik i GP på Christer Holmgrens (M), ordförande i Liseberg, debattartikel 9 oktober. När ett kommunalt projekt riskerar gå långt utanför beslut innan byggstart – 170 miljoner kronor (16 %) för enbart hotelldelen – måste man pausa och gå tillbaks till ägaren. Men det vägrade alliansen och deras rödgröna kamrater.
Läs Lasses replik här >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020

Alliansen har nu presenterat en budget för Göteborg som innebär kraftiga nedskärningar i förskolan (-60 miljoner kr) och grundskolan (-180 miljoner kr).

Demokraternas budgetförslag, som kommer presenteras inom kort, kommer istället ha en satsning både på förskolan och grundskolan.

Demokraterna föreslår ett riktat anställningsstopp inom kommunen för alla befattningar förutom första linjen i förskolan, grundskolan, gymnasiet och välfärden.

Demokraternas förslår även ett konsultstopp och omvandling av arbete till egen regi för att både sänka kostnader och höja kompetensen inom kommunen.
Läs artikel i GP om Demokraternas satsning på idrotten >>
Artikel i GöteborgDirekt >>


Kultur

Den 3 oktober publicerade Demokraternas kunskapsgrupp inom kultur en debattartikel i GP om att det är hög tid att vi investerar i ungdomars framtid och satsar på våra kulturskolor.

Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll. Därför är det helt oförståeligt att flera partier försöker skära ner i anslaget till våra ovärderliga kulturskolor. Det är hög tid att vi investerar i ungdomarnas framtid, skriver bland andra Irène Sjöberg-Lundin.
Länk till debattartikeln >>

Demokraternas arbete i Kulturnämnden handlar om att bevaka barns och ungas rätt till kulturutövande, där bibliotek och kulturskola är kärnverksamheter som inte får utsättas för besparingar. Ett av ärendena vid senaste mötet i kulturnämnden handlade om öppettider gällande Kortedala bibliotek där D:s yrkande tyvärr röstades ned.
Läs yrkandet här >>
Länk till artikel i GöteborgDirekt om Kortedala bibliotek >>


Lyssna på Demokratpodden!

I september startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik.

Det finns nu fyra intressanta avsnitt att lyssna på och fler är på gång.

Del 1: Martin Wannholt >>
Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>
Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>
Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>
Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Demokratpodden finns på demokraterna.se, Spotify och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.

Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Medlemsmöten med tema Stadsutveckling och Göteborgs kommunala bolag

Den 8 oktober hölls det första medlemsmötet med tema Stadsutveckling. Det var kunskapsgruppen inom Stadsutveckling som under ledning av Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad presenterade Demokraternas politik inom stadsutveckling. Bland annat diskuterades Demokraternas yttrande till den ny Översiktsplan för Göteborg.
Länk till Demokraternas yttrande på ÖP >>
Presentationen från medlemsmötet >>

Demokraternas medlemsmöte om de kommunala bolagen 22 november.

Det andra medlemsmötet handlade om Göteborgs kommunala bolag och hölls den 22 oktober i Backa Folkets hus.

Flera av Demokraternas ledamöter inom bolag talade om sina erfarenheter i bolagsstyrelserna så här långt. Stort fokus hölls på Lisebergs hotellsatsningar och Higabs planer för Fiskekyrka som varit återkommande ämnen i media.

Båda medlemsmötena var välbesökta och vi tackar alla medlemmar som deltog!

 


Nytt medlemsmöte med tema skola och förskola

Den 14 november hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema skola och förskola.

Under mötet varvas information om Demokraternas politik och satsningar inom skola och förskola med diskussioner och medlemsengagemang. Vårt kommunalråd och ansvarig för skolfrågor Jessica Blixt tillsammans med kunskapsgruppen inom skola/förskola finns på plats.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 12 november.


Ulf Boström anmäler 300 IS-svenskar

Det är fantastiskt med goda krafter som inte ger upp. Integrationspolis Ulf Boström som är Demokraternas ledamot i kommunfullmäktige och terrorforskaren Magnus Norell med flera anmäler nu 300 svenska IS-terrorister för medhjälp. Medhjälp till de obarmhärtigt grova brott som begåtts i extremismens namn. Ulf och övriga bakom anmälan gör detta som privatpersoner.
Länk till artikel i GP >>
Du som vill läsa mer och följa Ulfs arbete med sin anmälan kan hitta mer information här >>

På GP debatt – Lisebergs Jubileumsprojekt – en olöslig ekvation

Idén om ett hotell och en vattenpark i anslutning till Liseberg är i grunden god. Men när projektet finansieras av skattepengar och kostnaderna riskerar att skena är det underligt att ingen drar i nödbromsen, skriver Lasse Nilsson (D).

Replik

Jubileumsprojektet, 9/10.

Lasse Nilsson, styrelseledamot i Liseberg för Demokraterna.

Med anledning av Christer Holmgrens (M) debattartikel den 9 oktober tvingas jag för första gången, efter 35 års styrelsearbete i ett otal styrelser, bryta mot den praxis som normalt gäller i styrelsearbeten; nämligen att det endast är styrelseordföranden som uttalar sig offentligt för styrelsen.

Anledningen är att jag som enskild styrelseledamot utpekas som motståndare till Lisebergs Jubileumsprojekt.

Kommunfullmäktige fattade i februari 2017 beslut om att Liseberg får genomföra det så kallade Jubileumsprojektet. Det är ett beslut som jag och mitt parti (Demokraterna) helt ämnar följa, under förutsättning att projektet genomförs inom de ramar kommunfullmäktige har beslutat om. Samt att man följer de lagar och regler som kommunala bolag är skyldiga att följa.

Strider mot kommunallagen
I en reservation mot beslutet att starta i gång byggnation av enbart hotelldelen lade jag bland annat fram följande:

  • Beslutet som är fattat skiljer sig väsentligen från vad som framgick av hemställan till kommunfullmäktige 2017 med ett antal i grunden förändrade förutsättningar.
  • Styrelsen har ingen kännedom om vad den totala kostnaden för hela Jubileumsprojektet kan bli men har kännedom om kraftiga kostnadsökningar på hotelldelen. Detta är extra alarmerande då hela finansieringen kommer att ske från kommunen. Det lån kommunen ska utge riskerar att kraftigt öka.
  • Beslutet i kommunfullmäktige förutsatte också en försäljning av Hotell Liseberg Heden AB. Styrelsen i Liseberg har inte försäkrat sig om att denna del av affären har verkställts.
  • Jag anser då att beslutet är i strid mot kommunallagen samt de förutsättningar som kommunfullmäktige fastställt.

En olöslig ekvation
Äventyrsbadet och hotellet hör ihop. Hotellet kommer nu dessutom, innan Äventyrsbadet är klart, att konkurrera med övriga hotell under en längre period utan att bidra med fler besökare till den övriga besöksnäringen. Redan nu innan byggstart, ligger enbart hotellet 170 miljoner kronor över den kostnad man redovisade inför ägarbeslutet i kommunfullmäktige år 2017. Vad blir kvar av badsatsningen om kostnader för att uppföra och färdigställa hotellet ytterligare skjuter i höjden?

Dessutom är investeringen för att bygga ett parkeringsgarage, för cirka 400 miljoner kronor (för att ersätta de parkeringsplatser som bebyggs) inte inkluderade i varken finansiering eller resultat.

Slöseri av skattepengar
Undertecknad finner situationen speciellt märkligt i en tid då budskapet från de styrande partierna handlar mer om hur vi skall ha råd att upprätthålla välfärdens kärna: förskola, skola och äldreomsorg. Det är väl ändå dit göteborgarnas skattepengar först och främst skall gå?

Undertecknad finner situationen speciellt märkligt i en tid då budskapet från de styrande partierna handlar mer om hur vi skall ha råd att upprätthålla välfärdens kärna: förskola, skola och äldreomsorg

Jubileumsprojektet i sig är i sin tänkta utformning ett mycket spännande projekt som kan generera nya flöden av besökare till Göteborg. Vad vi sedan anser är viktigast för Lisebergs överlevnad framgent, eller om ett kommunalt bolag överhuvudtaget skall ägna sig åt byggnation samt drift av hotell och vattenland, är inte relevant just i denna diskussion.

Lisebergs styrelseordförande Christer Holmgren (M) betonar i sin artikel vikten av att man tar sin utgångspunkt i fakta men själv lyckas han mindre bra just i detta fall.

Lasse Nilsson (D),
styrelseledamot Liseberg, företagare

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Gör Göteborg Energi klimatneutralt – riv Rosenlundsverket

Ledningen för Göteborg Energi AB har tagit ett framsynt initiativ för att snabbt utreda hur man kan tidigarelägga omställningen till fossilfrihet. År 2025 ligger inom möjligheternas ram – om politiken orkar samla sig kring rationella åtgärder. Men kommunfullmäktiges beslut i dag riskerar i stället att leda till ytterligare kapitalförstöring, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Rosenlundsverket Göteborg Energi. Foto: Lars Kérla

Klimatfrågan är nu mer än någonsin aktuell på den politiska agendan och i den mediala debatten. En av de mer kraftfulla åtgärderna i Göteborgs stad för att minska de fossila koldioxidutsläppen är att göra fjärrvärme- och elproduktionen klimatneutral.

Göteborg Energi AB har en plan för hur fjärrvärmeproduktionen skulle kunna bli klimatneutral till år 2030. Den nya affärsplanen som tas fram siktar på fossilfritt redan år 2025. I kväll ämnar dock en stor samling politiker i kommunfullmäktige fatta beslut på ett förlegat beslutsunderlag som riskerar fördröja klimatomställningen.

En säkerhetsrisk
Innan pannan i det ena ångblocket på Rosenlund sprängdes 2012, framförde Göteborg Energi argumentet att Rosenlunds två stora ångblock fortfarande var helt oumbärliga i fjärrvärmesystemet. Men båda gamla trotjänarna stängdes ned utan påverkan på stadens fjärrvärmeleveranser. Efter detta kom den mediala diskussionen om Rosenlunds oumbärliga pumpstation för att hålla fjärrvärmesystemet vid liv. Även detta påstående från Göteborg Energi visade sig vara felaktigt.

Om fjärrvärmerör i en bombsäker bergstunnel anses vara en säkerhetsrisk – vad är då inte ett stort lager av lättantändlig bioolja?

Nu föreligger ännu en gång ett till stora delar felaktigt och förlegat beslutsunderlag från ”Rosenlunds vänner” på Göteborg Energi. Flera av de kostsamma investeringarna i nya nätförstärkningar är antingen inaktuella eller vilseledande. Om fjärrvärmerör i en bombsäker bergstunnel anses vara en säkerhetsrisk – vad är då inte ett stort lager av lättantändlig bioolja granne med bostäder och kollektivtrafik?

Ohållbar plan
Om dagens förslag till beslut i kommunfullmäktige skulle genomföras, innebär det i praktiken att Rosenlund skall stå kvar till år 2075, om man vill undvika kapitalförstöring. Planen är således att försöka få miljötillstånd och tråckla in tre nya värmepannor under åren 2027 till 2034. Detta till en kostnad på närmare en miljard kronor.

Med rimlig avskrivning och minst 40 års användning för att undvika kapitalförstöring, skriver vi år 2075. Samtidigt framgår det av kommunstyrelsens beslut att Rosenlundsverket skall vara avvecklat ”redan” till 2040–45. Om detta skall bli verklighet innebär det i realiteten att ett investeringsstopp krävs i närtid för Rosenlundsverket. Detta för att uppfylla kravet om att undvika kapitalförstöring.

Inte oumbärligt
Det nya ”Rosenlundsverket”, det vill säga energikombinatet ute på Rya, finns redan och byggs nu ut i snabb takt. Den första ackumulatortanken i fjärrvärmesystemet färdigställs till årsskiftet. En ny större hetvattenpanna för biobränsle skall ersätta befintliga på Rya år 2022. Göteborg Energi får också möjlighet till mer spillvärme från nytt bioraffinaderi från och med år 2023. Ett nytt biobaserat kraftvärmeverk planeras därefter.

Med dessa investeringar klarar vi produktionsmässigt de kallaste vinterdagarna med god marginal – utan Rosenlundsverket

För att undvika kapitalförstöring behöver det befintliga kraftvärmeverket i Rya konverteras till biobränsle. Utöver detta planeras det för en ny biobaserad produktion i södra Göteborg där mer kapacitet behövs. Med dessa investeringar klarar vi produktionsmässigt de kallaste vinterdagarna med god marginal – utan Rosenlundsverket.

Rosenlundsverket går därför att avveckla redan till 2025 och ge plats för en god stadsutveckling i ett centralt läge. Samtidigt som vi frigör resurser och ökar möjligheterna för en snabbare omställning. Redan år 2025 skulle Göteborgs stad kunna ha en fossilfri fjärrvärme – vilket vi Demokrater också föreslår i vårt förslag till beslut under dagens kommunfullmäktigemöte.

Martin Wannholt (D)
kommunalråd, Demokraterna

Peter Danielsson (D)
ersättare i styrelsen för Göteborg Energi AB

Veronica Öjeskär (D)
ersättare i byggnadsnämnden

Per Anders Örtendahl (D)
ledamot styrelsen för Göteborg Energi AB

Länk till artikeln i GP >>