Medlemsmail 30 april 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 30 april 2020.

Körsbärsblommor i morgonljus. Foto: Lars Kérla


Hänt i april

Trots att corona-epidemin även färgade april medverkade vi till en hel del annat som är både viktigt och positivt för vår stad.

Med stöd från flera andra partier lyckades vi i Kommunfullmäktige 16 april tillsammans med S och SD att driva igenom ett yrkande om att begränsa EBO-lagen (lagen om eget boende). Göteborg behöver som Malmö med flera andra segregerade städer en ordentlig flyktingpaus. Regeringen har tagit ett litet steg i rätt riktning och möjliggjort för 32 utsatta kommuner att undantas, helt eller delvis, från EBO-lagen. Det innebär att de stora inflöden av asylsökande som tidigare lett till en ständigt ökande segregation och trångboddhet nu sannolikt kan begränsas.

Länk till debattartikel i GP >>

I andra fall har vi försökt minska skadeverkningarna av dåliga förslag. För Skeppsbron lyckades vi tills vidare stoppa ett väldigt kostsamt förslag från alliansen och S. Vi har också fått till ett omtag för utbyggnaden av en ny halvö i Göta Älv, i syfte att minimera den ekonomiska risken för kommunen. I flera andra fall arbetar vi på samma sätt för att begränsa effekterna av oerhört dyra förslag som bara ökar Göteborgs redan stora låneskuld. Centralbadet i Gullbergsvass och Lisebergs nya storhotell är projekt som Göteborg idag inte har råd med. Länk till artikel i GP om centralbadet >>

Demokraternas Jan Jörnmark har sammanställt ett fotoreportage om några av Göteborgs mest riskfyllda projekt. Länk till fotoreportaget >>

Bild på Skeppsbron, stadens absolut värsta surdeg i två hela decennier, från Jan Jörnmarks fotoreportage.

På senare tid har också förfärliga brister i Göteborgs socialtjänst och särskilt arbetet med utsatta barn uppmärksammats. Demokraterna har omedelbart agerat i denna mycket viktiga fråga, och en debattartikel av Jessica Blixt, Per Holm, Mariette Risberg och Martin Wannholt publicerades på GP.se den 28 april. Demokraterna har lämnat in ett yrkande till Kommunstyrelsen den 6 maj om att stärka ledning och resurser så att ingen orosanmälan kring ett barn skall riskera att hamna i en pappershög igen. Länk till debattartikeln >>

Det är mycket som behöver bli bättre i Göteborg. Återställa tryggheten och demokratin. Omfördela pengar från ständigt återkommande politiska haveriprojekt till förskola, skola, social omsorg och äldreomsorg. Klara staden och omsorgen om våra äldre genom pandemin med så få offer som möjligt. Och kraftsamla kring ekonomin och den kommunala välfärden igen. Men de utsatta barnen ska aldrig få hamna i kläm.

Per Holm är ledamot i social resursnämnd och leder dessutom vår kunskapsgrupp för individ och familjeomsorg. Kunskapsgrupperna är vår absolut viktigaste resurs för att kanalisera den kompetens som finns inom partiet. Många av dem har under våren börjat arbeta på allvar, och senare i nyhetsbrevet kommer vi också att söka förstärkning i några av dem.

Ta väl hand om dig och trevlig Valborg!


Coronasituationen i Göteborg

Smittan är fortfarande i tillväxt har även fått en omfattande spridning i äldreboenden. Positivt är dock att bättre skyddsutrustning nu finns, och att betydande utbildningsinsatser görs för att personal ska använda materialet på det mest effektiva sättet.

Corona är fortsatt en mycket stor utmaning för Göteborg. Som vi sett i tidningarna är både Volvo Cars och Volvo AB pressade och drar ned på både egen personal och konsulter. Hotell-, restaurang och servicebranscherna är utsatta och de statliga stöden är otillfredsställande. Större byggprojekt har redan avbrutits. För kommunens verksamheter är särskilt Liseberg och Got Event mycket svårt påverkade.

Uppgifterna vi står inför under resten av 2020 och sannolikt en bra bit in på 2021 är betydande. Demokraterna kommer att göra allt som överhuvudtaget är möjligt för att hjälpa till att förstärka insatserna lokalt och för att även när vi kan trycka på för bättre nationella lösningar.

Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>


Sjukvården och Västra Götalandsregionen

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Regionfullmäktiges möte 21 april ställdes in. Nästa Regionfullmäktige 19 maj kommer att hållas med halverad styrka. D.v.s. Demokraterna kommer att ställa upp med 3 ledamöter istället för 5.


Kunskapsgrupper söker medlemmar

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna arbetar istället genom Kunskapsgrupper där vi tillsammans med kunskap och erfarenhet utvecklar vår politik.

Demokraternas arbete i Kunskapsgrupperna har intensifierats under våren och vi söker nu engagerade medlemmar som är intresserade av att bidra med kompetens och erfarenhet till kunskapsgrupperna Vård & omsorg och Idrott & förening.

Vård & omsorgsgruppen söker dig som arbetar eller nyligen har arbetat inom området äldreomsorg och/eller funktionshinder. Idrott & förening söker dig som är engagerad och har idéer till förbättring inom idrott och föreningsvärlden i Göteborg. Arbetet i kunskapsgrupper är ideellt.

Är du intresserad av att bidra skickar du ett mail till info@localhost där du berättar om dig själv, vilken grupp du vill vara med i (omsorg eller idrott) och vad du kan bidra med.


Partiombudsman tillsatt

Under våren har vi sökt en partiombudsman till Demokraterna.

Mycket glädjande fick vi ett betydande antal ansökningar och därefter genomfördes ett flertal intervjuer. En enig partistyrelse beslutade att Veronica Öjeskär är bäst lämpad för tjänsten. Det är nu hon som har nyckelrollen att knyta ihop organisationen som länk mellan styrelsen, förtroendevalda, kunskapsgrupper och medlemmarna. Tack till er som tog er tiden att söka tjänsten!


Årsmötet är uppskjutet till i höst

Som tidigare meddelats har Demokraternas årsmöte skjutits upp. Enligt partistadgan skall årsmöte hållas före maj månads utgång och med anledning av detta har partistyrelsen åberopat force majeure och beslutat att årsmötet flyttas till hösten när läget med smittorisker har stabiliserats. Vi återkommer med datum så fort vi vet mer.