Gott Nytt Valår!

Vänner,
nu går vi in i 2018. Det blir ett helt avgörande år för Göteborgs framtid.

Antingen börjar staden grävas upp till oigenkännlighet med påföljande trafik- och miljökaos i ett decennium. Eller så får demokratin råda och stadens läskunniga majoritet som vill ha en bättre kollektivtrafik, vinner över Västlänken.

Antingen så fortsätter vår stad att dras isär med ännu fler icke-demokratiska krafter som tar över. Eller så inför vi ett kraftfullt och kompetent grundlagspaket i våra utsatta förorter – trygghet, arbete, bostad och likvärdig utbildning.

Antingen fortsätter slutenheten, internkorruptionen och det stora resursslöseriet. Eller så blir vi istället en öppen och hederlig stad, som klarar att omprioritera mer resurser till välfärden.

Vi litar på viljan och kompetensen som finns i vår stad. Nu gäller det att vi är många, som tillsammans visar på konkreta lösningar och vägar framåt. Låt oss göra 2018 till demokratins år i Göteborg.
Gott Nytt År!
Demokraterna.

Se Demokraternas krönika 2017 på Youtube:


Demokraternas krönika 2017