Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7
Möjlighet att delta vid digital frågestund, se information: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/socialforvaltningen-sydvast/socialnamnden-sydvast/socialnamnden-sydvasts-motestider

Tillbaka till kalendern >>