Nämnden för konsument- och medborgarservice

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.
Nämndens möten äger rum på Ekelundsgatan 1. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>