Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår

Mötena är öppna för allmänheten i den del som rör ärenden som inte handlar om
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

Läs mer på:  Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Tillbaka till kalendern >>