Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Datum:

Budgetkonferens.

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.