Miljö- och klimatnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Öppet för allmänheten, för mer information:

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/miljoforvaltningen/politik/motestider

Tillbaka till kalendern >>