Miljö- och klimatnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är i vanliga fall öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut. Men på grund av det rådande läget med covid-19-pandemin och riskerna med smittspridning så är mötena tills vidare inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena hålls i miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 i Majorna (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9).

Tillbaka till kalendern >>