Miljö- och klimatnämnden

Datum:
Tid:
Plats: Miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9).

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern