Kulturnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Öppet för allmänheten, för mer information:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen/politik/motestider 

Tillbaka till kalendern >>