Kulturnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

 

Tillbaka till kalendern >>