Föreskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
På grund av covid-19 är förskolenämndens sammanträden stängda för allmänheten fram till juni 2021. Som grund för beslutet ligger Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, beslutade den 1 april 2020 (HSLF-FS 2020:12).

Tillbaka till kalendern >>