Digitalt medlemsevenemang om förskola & skola

Datum:

Den 1 mars hälsas alla medlemmar välkomna till ett digitalt medlemsevenemang som arrangeras av Kunskapsgruppen förskola & skola.

De kommer att presentera Demokraternas budgetsatsning på förskola och skola, samt informera om det politiska arbetet i nämnderna.

Mötet leds av Jessica Blixt, kommunalråd och gruppansvarig tillsammans med medlemmar i kunskapsgruppen förskola & skola.

Kallelse utsänd till alla medlemmar.