Artiklar

På GP debatt – Rea inte ut Rannebergen – låt de boende ta över

ARTIKEL I GP 2017-12-07 Att sälja ut hyresgästernas och stadens tillgångar till reapris, som i Rannebergen, ökar inte jämlikheten i Göteborg, tvärtom, skriver kommunalråd Martin Wannholt, Demokraterna i Göteborg. Göteborg behöver bygga fler bostäder. Många bostäder. För detta krävs fler byggbara detaljplaner och att staden inte försenar bostadsbyggandet genom bristande planering. För att klara bostadsmålet […]

Yrkande för ansvar och fortsatt stöd för Observatoriet

Med anledning av Adam Cwejmans ledare i GP 2017-11-12 skriver Martin Wannholt följande: Mycket bra av Adam Cwejman som vanligt. Jag har talat med flera företrädare för observatoriet under hösten. Göteborg behöver bevara och utveckla Slottsskogsobservatoriet, inte avveckla. Har nu skickat in vårt yrkande för ansvar och fortsatt stöd till observatoriet. Läs hela Adam Cwejmans ledare […]

Medlemmar kallas till extra årsmöte 25 november

Den 9 november skickades en kallelse till extra årsmöte ut till alla medlemmar. Mötet som beslutades på det ordinarie årsmötet 18 maj har följande syfte: Anta reviderade stadgar Fastställa nomineringsprocessen Presentera vår politik Tid: Lördag 25 november 2017, kl. 10:00 Plats: Folkets hus, Järntorget  Sal: Kongressalen Anmäl deltagande senast 20 november via länken i inbjudan.  Har du […]

Yrkande angående bättre kontroll av resor

På GP debatt – Svartkontrakten frodas i det rödgrönas Göteborg

ARTIKEL I GP 2017-10-18 Den rödgröna minoriteten vill utreda hur man ska motarbeta den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden. Samma politiker och tjänstemän säger samtidigt nej till de åtgärder som visat sig vara framgångsrika i andra kommuner, skriver Martin Wannholt och Ulf Boström, Demokraterna i Göteborg. Bostadsbristen håller tyvärr i sig i vår stad. Eller som […]

Ulf Boström, integrationspolis och ledamot i Demokraterna

Se Ulf Boström, integrationspolis och styrelseledamot i Demokraterna intervjuas av DGS TV (Det Goda Samhället). Han förklarar vad som behövs för att återinföra demokratin i våra särskilt utsatta områden. Och hur vi ska börja bygga ihop vårt Göteborg igen. Detta är ihopklippta delar av Demokraterna. Hela filmen finns på Youtube och heter ”Polisen och Integrationen” […]

Demokraterna demonstrerar mot Västlänken 9 september

Sveriges grundlag, regeringsformen: All offentlig makt i Sverige utgår från folket… Då får vi visa det på lördag i demonstrationen och genom vårt stöd till Skona Göteborg! Demokraterna stödjer demonstrationen mot Västlänken som arrangeras av Västsvenska Folkinitiativet 9 september. Samling på Gustav Adolfs torg kl. 12, där tåget går till Götaplatsen. Det går fortfarande att stoppa […]

På GP debatt – Västlänkens klimatskuld kan aldrig kompenseras

  ARTIKEL I GP 2017-09-05 Trafikverkets klimatkalkyl för Västlänken går inte ihop. Koldioxidutsläppen vid anläggandet av tågtunneln kommer aldrig att kunna kompenseras i driftskedet, skriver Peter Danielsson, Föreningen Nej till Västlänken och Martin Wannholt, Demokraterna i Göteborg. Trafikverket, regeringen och många av Göteborgs politiker anser att Västlänken är en bra investering för att minska utsläppen […]

Demokraterna stödjer demonstrationen mot Västlänken 9/9

På GP debatt – Riv Rosenlundsverket och bygg bostäder istället

ARTIKEL I GP 2017-08-20 Rosenlundsverket i Göteborg har gått på övertid i flera år och de kvarvarande delarna som fortfarande fungerar är veritabla miljöbomber. Det är nu ett utmärkt tillfälle att riva det föråldrade verket, ta fram en fossilfri ersättningsplan och i stället bygga bostäder i stadens finrum, skriver Martin Wannholt (DEM) och Jan Jörnmark, […]