Anmälan till Demokraternas digitala ”Martin rapporterar”

Evenemanget kommer att hållas digitalt. Mer information och instruktion om hur du ansluter skickas till anmälda deltagare senast lunch samma dag som evenemanget.
Anmälan är endast giltig för medlemmar i Demokraterna.

Älvsborgsbron Göteborg