Medlemsmail 16 september 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 16 september 2021.

Demokraternas medverkan på Frihamnsdagarna 3-4 september.


Ledningen informerar om veckans händelser

Bästa Demokrater,

De senaste dagarna har varit omskakande med ett flertal mindre roliga tidningsrubriker för oss Demokrater. Det startade i måndags med nyheten att Martin utreds för förskingring. Det kom som en nyhet för Martin som varken blivit hörd eller delgiven misstanke om brott. Under ett extrainsatt styrelsemöte måndag kväll redogjorde Martin tillsammans med en jurist om läget och därefter beslutade styrelsen om fortsatt fullt förtroende för Martin.

“Martin har förberett sig för någonting sånt här. De här personerna som nu aktiverat detta har jagat Martin under lång tid. Så han har ordning på alla sina papper och har kontaktat en jurist som tittat igenom de här sakerna tidigare.”, uttalar sig Thomas Hedberg, styrelseordförande till GP.

I tisdags kom också nyheten om att ett uteslutningsärende är väckt mot Henrik Munck. På grund av den känslighet som finns i personfrågor har vi tidigare inte kunnat informera om detta. Eftersom Henrik Munck nu själv valt att gå ut offentligt kan vi ge vår bild av vad som hänt:

Henrik Munck har under 1,5 år förlamat stora delar av partiarbetet i Demokraterna genom sitt beteende. Han har genomfört hemliga inspelningar av arbetskamrater och fått okontrollerade raseriutbrott som sårar medarbetare. Han har också hotat, förtalat och misstänkliggjort företrädare för vårt parti.

I början gav Henrik Munck sig på utvalda personer i Rådhuset. Detta lyftes till oss i partistyrelsen vilket föranledde flera försök att stoppa Henrik Muncks utfall mot arbetskamrater. Inget hjälpte och istället förvärrades Muncks samarbetssvårigheter och oacceptabla beteenden. En HR-konsult anlitades för att bedöma situationen. Den utredningen klargjorde för styrelsen att Henrik Munck inte kunde vara kvar. I media har också framgått att Henriks beteende inte påverkat alla han arbetat med, utan en del har till och med upplevt bra samarbeten. Det förändrar dock inte styrelsens syn att alla ska behandlas på ett bra sätt och att upprepade dåliga beteenden aldrig kan accepteras.

I december förra året beslutade därför en enig partistyrelse att Henrik Munck behöver lämna partiet och tog beslut om att erbjuda Henrik Munck en frivillig avveckling. Henrik Munck gjorde sig då oanträffbar och slutade samarbeta med partistyrelsen. Trots detta gav styrelsen Henrik Munck ännu en chans genom ett varningsbrev, där han än en gång uppmanades att förändra sitt beteende. Olyckligtvis ledde det till att Henrik Muncks beteenden under försommaren ytterligare förvärrades. I början av juni hade därför styrelsen informationsmöten med kommunfullmäktigegruppen angående den ohanterliga situation som rådde.

För att lösa problematiken tvingades därför styrelsen slutligen fatta beslut om uteslutning den 29 juni i år, med tillägget att ge en möjlighet till frivillig överenskommelse. En ledamot erbjöd sig att ta ett samtal med Henrik Munck angående en sådan lösning. Henrik Munck sade sig vara positiv till det och vi har därefter fört flera diskussioner kring formerna för hur ett samförstånd skulle kunna uppnås. Henrik Munck har dock nu slutligen visat att han har en annan agenda.

Henrik Munck har nu istället förmodligen valt att bli politisk “vilde”. Det kommer att innebära att han i fortsättningen kommer att belasta skattebetalarna som ersättare i kommunstyrelsen utan rösträtt. Den frivilliga avveckling partistyrelsen erbjöd honom innebar att Henrik Munck i stället skulle fått samma ersättning från Demokraternas kassa. Det erbjudandet handlade inte om att “köpa tystnad” utan om att vi i så fall hade kunnat tillsätta ett nytt och konstruktivt arbetande kommunalråd. Ersättningen bestod av de 24 månadslöner som Henrik Munck hade fått om han hade suttit kvar som kommunalråd, inklusive skatt och arbetsgivaravgift.

Hälsningar,
Thomas Hedberg, styrelseordförande
Martin Wannholt, partiledare och gruppledare


Verksamheten informerar: Vi måste fortsätta att leverera nytta för göteborgarna.

Demokrater,

Vi är i en turbulent vecka med mindre roliga händelser. Som partiombudsman och stabschef fokuserar vi på att partiet, dess förtroendevalda och tjänstemän, ska kunna fortsätta att prestera i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Demokraternas uppdrag är att leverera nytta för göteborgarna och där bör vårt fokus alltid ligga. När dammet lagt sig kan vi förhoppningsvis komma ut stärkta. Situationen har tillfälligt hindrat nödvändigt utvecklingsarbete inom partiet, men vi står i startgroparna för att tydliggöra och effektivisera partiets organisation, ansvar, processer, arbetsformer och kommunikationskanaler, inkl. att få till ett bättre fungerande team och ett effektivare arbete i stadshuset. Vi planerar för valrörelsen och vi kommer vara redo när valrörelsen drar igång på riktigt efter nyår.

Vi finns alltid till hands vid frågor och ni är välkomna att höra av er till oss. Tack för ert stöd och nu fortsätter vi arbeta för att förvalta det förtroende vi har fått från göteborgarna!

Hälsningar

Veronica Öjeskär, partiombudsman
veronica.ojeskar@demokraterna.se, 0705-368560

Patrik Höstmad, stabschef för Demokraterna i Rådhuset
patrik.hostmad@demokraterna.se, 0767-236472


Hänt inom politiken

Nu har politiken dragit igång igen på allvar efter sommaren. Vi fortsätter vårt viktiga arbete genom att driva bra politik för göteborgarna i bolag och nämnder. Vi har under de tre år vi har varit representerade i staden byggt upp en organisation av mycket duktiga förtroendevalda Demokrater.

En viktig händelse under hösten sker i november då Demokraterna släpper sitt budgetförslag för 2022. Denna budget kommer bli vår bas för valrörelsen. Under den närmaste månaden kommer det pågå ett intensivt arbete i partiledning, kommunfullmäktigegrupp, bland förtroendevalda och inte minst av budgetsekreteraren.

Hösten började med att en rapport om tystnadskulturen publicerades som avslöjade det som många av oss hade anat. Den avslöjade att det finns en utbredd tystnadskultur i förvaltningar och bolag att inte prata om missförhållanden som existerar. Rapporten initierades av Demokraterna och är en skrämmande läsning.

Ta del av rapporten här >>
Länk till artikel i GP om rapporten här >>

Demokraterna la direkt ett yrkande i kommunstyrelsen om att stadsledningskontoret skulle agera och även om övriga partier röstade ner ned så har det lett till ökade aktiviteter bland både förvaltningar och de andra partierna. Vi fick tillsammans med S igenom att se om stadens visselblåsarfunktion kan utökas till utökas till att omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet.

Ett annat ärende som varit på tapeten är Römosseskolan. En skola som många gånger varit föremål för åtgärder, men nu ska det äntligen bli möjligt att avsluta verksamheten. Med på sikt måste alla religiöst grundade konfessionella skolor förbjudas. Missbruk är för enkelt.

En annan viktig fråga med visst samband till detta är frågan om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i våra förorter. I femtio år har bristen på möjlighet att göra boendekarriär varit en central förklaring till varför hushåll som etablerat sig med arbete och inkomster flyttat till andra områden. Att ombildningar genomförs är en grundförutsättning för att hindra utflyttningen och stabilisera områdena. Martin Wannholt, Patrik Höstmad och Jan Jörnmark har skrivit i ämnet en en replik på en debattartikel från Fastighetsägarna.

Länk till repliken i GP >>

Römosseskolan. Foto: Demokraterna


Demokraterna medverkade i Frihamnsdagarna

Demokraterna medverkade på Frihamnsdagarna 3-4 september. Ett arrangemang som har ambitionen att återkomma årligen för att lyfta demokratifrågor i Göteborg. En höjdpunkt var när Demokraternas Martin Wannholt höll sitt politiska tal på 15 minuter från Bananpiren.

Se Martins tal här >>
Länk till artikel i GP efter Martins tal >>


Demokraterna i Regionen

Höstens första möte i Regionfullmäktig hålls den 21 september och vid mötet kommer flera av Demokraternas motioner att behandlas, något som vi skrivit om tidigare när de skickades in. Till mötet har även Demokraternas ledamot i Regionfullmäktige Mariette Höij-Risberg skickat in en interpellation till ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhus styrelse Gustaf Josefson angående sommarens situation på förlossningen vid SU.

Följande frågor ställs:

1. Vad finns det för åtgärdsplan på kort och lång sikt för att säkerställa ett tillräckligt antal vårdplatser?

2. Hur arbetar man för att förbättra bemanningssituationen, personalens arbetsmiljö och delaktighet?

Läs hela interpellationen här >>

Följ gärna debatten direkt i webb-tv. Mariettes interpellation är ärende 7 och bör därför föredras under förmiddagen. Det går även att titta på mötet i efterhand.

Länk till Regionens webb-tv >>


Patrik Höstmad, ny stabschef i Rådhuset

Den 16 augusti började Patrik Höstmad som stabschef i Rådhuset. Patrik är docent från Chalmers med ledarskapserfarenhet, och för många känd som ett av våra viktigaste och duktigaste namn i fastighets- och stadsbyggnadsfrågor. Han går nu in för att leda och effektivisera arbetet i stadshuset.

Välkommen Patrik och lycka till med denna viktiga uppgift!ÄR DU UNDER 30 ÅR OCH DEMOKRAT?

 

unga demokrater

VI SÖKER DIG SOM ÄR UNG OCH VILL PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA GÖTEBORG

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom kunskapsgrupper inom olika områden.

Nu vill vi starta igång ett referensnätverk av unga som tycker om Göteborg och som gillar politik.
Från nätverket tar Demokraterna in synpunkter och förslag till förbättringar i Göteborg och i regionen. Tillsammans på bland annat afterwork träffar, digitala möten och under medlemsaktiviteter träffar du likasinnade och får även chans att diskutera med ledande politiker från Demokraterna.

Tycker du detta verkar kul, ska du inte tveka. Maila ditt intresse till info@demokraterna.se så kontaktar vi dig! Beskriv gärna kort vem du är och vad du sysslar med.

BLI MEDLEM I DEMOKRATERNA

Är du under 26 år är medlemskap i Demokraterna gratis. Annars kostar det 100 kr. Medlem blir du genom att maila namn, personnummer, mobilnummer samt epostadress till medlem@demokraterna.se.

DEMOKRATERNA – ETT KUNSKAPSPARTI SOM VÄRNAR OM DELAKTIGHET, TRANSPARENS OCH KUNSKAP

Med 17% av rösterna i förra valet är vi Göteborgs näst största parti. Vi står för en kultur av nolltolerans mot kriminalitet, oegentligheter och slöseri med skattepengar. Vi står också för ett återupprättande av ett samhällskontrakt som håller på att suddas ut. Det genomsyrar hela vårt handlingsprogram och hur våra kunskapsgrupper och politiker arbetar. Vi finns inte som parti för att fylla poster och befattningar med politiker som söker försörjning och ersättningar. Vi finns för att hitta lösningarna på stadens problem, såväl små som stora.

Vi vill förändra. Därför finns Demokraterna och därför behöver vi dig.

Välkommen till oss!

På GP debatt – Fastighetsägarnas modell kapitulerar inför de kriminella

Det är helt orimligt att vi som samhälle anpassar oss efter och kapitulerar inför de kriminella nätverken genom att låta dem förhindra alla andra boendes möjligheter att ta ett gemensamt ansvar i kooperativ, skriver Martin Wannholt (D), Jan Jörnmark (D), Patrik Höstmad (D).

Martin Wannholt, Jan Jörnmark och Patrik Höstad (D) skriver på GP debatt 3 september 2021

Martin Wannholt, Jan Jörnmark och Patrik Höstad (D) skriver på GP debatt 3 september 2021

Replik på debattartikel i GP 2/9: Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp

Christina Heikel skriver att ombildningar i Göteborgs ytterområden bör stoppas på grund av risken att klaner ”tar över” föreningar och att de boendes livssituation därmed försämras genom att kooperativ av den typ som fungerat synnerligen väl i Sverige i ett sekel inte skapas i utanförskapsområden.

Någon underbyggnad för argumentet presenteras däremot inte, trots att det i Göteborg i dag finns bostadsrättsföreningar i de så kallade utanförskapsområdena. Artikeln går dessutom stick i stäv med den forskningsrapport som gav belägg för stora positiva resultat av ombildningarna i Tynnered med flera områden 2005.

Tydligt partsintresse

Artikeln är däremot ovanligt tydlig i sitt uttryck för att representera ett partsintresse. I formuleringen ”Fastighetsägare, kommun och polis är kärnan som tillsammans kan vända utvecklingen.” talar Heikel tydligt om att den enorma och helt avgörande resurs som de boende är, inte har en del i hennes modell. Med tanke på hennes betoning av risker med bostadsrätter och nedtoning av de boendes roll borde hon också argumentera för att den relativt stora nyproduktion av bostadsrätter som sker i de utsatta områdena stoppas.

De problem som finns — och som blivit tydliga i samband med ett par synnerligen illa genomförda ombildningar som genomförts i Malmö under det senaste decenniet — kan hanteras. En väg är att allmännyttan stannar kvar som delägare i husen efter ombildningen. En annan är att HSB, Riksbyggen, SBC eller andra existerande organisationer organiseras i ombildningar och driften av den efter konverteringen. Alla möjligheter finns om man är medveten om de problem och risker som finns. Det är helt orimligt att vi som samhälle anpassar oss efter och kapitulerar inför de kriminella nätverken genom att låta dem förhindra alla andra boendes möjligheter att ta ett gemensamt ansvar i kooperativ.

Engagera de boende

I linje med de erfarenheter som redan finns från Tynnered och som är väl underbyggda kan sådana förändringar engagera de boende och civilsamhället i områdena, som i motsats till Heikels resonemang är den överlägset viktigaste resurs som existerar. I ljuset av den utflyttning av familjer som etablerar sig på arbetsmarknaden och socialt i det svenska samhället som pågått från dessa områden sedan 1970 — och som enligt all tillgänglig erfarenhet kommer att fortsätta om inte utvecklingen nu till sist bryts strukturellt — har vi inte råd att välja Heikel-modellen.

De erfarenheter som gjorts i Malmö de senaste åren är en varningsklocka som pekar på risker.

Vi är däremot övertygade om att väl genomförda ombildningar kan förändra den negativa utvecklingen. De erfarenheter som gjorts i Malmö de senaste åren är en varningsklocka som pekar på risker. Väl genomförda kan däremot bostadsrätter fungera som den resurs de varit i ett sekel på den svenska bostadsmarknaden: de frigör resurser för allmännyttan, de skapar en väl fungerande blandstad och de låter medborgare förankra sig i de fastigheter och områden de bor.

Martin Wannholt, kommunalråd
Jan Jörnmark, byggnadsnämnden och Framtiden
Patrik Höstmad, fastighetsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Välkommen till Frihamnsdagarna


Välkommen till Frihamnsdagarna

När: fredag 3 september – lördag 4 september
Öppettider: Fredag: 8:30 – 20:00, Lördag: 10:00 – 19:00
Var: Bananpiren i Frihamnen eller streamat

Besök Demokraterna på Frihamnsdagarna
Demokraterna kommer att delta på Frihamnsdagarna som arrangeras på Bananpiren nu på fredag och lördag, 3-4 september.
På Frihamnsdagarna kan du möta politiker, lyssna på livemusik, delta i samhällsdebatten eller äta något gott från en food truck. Temat för arrangemanget är demokrati, framtid och hållbarhet. Det kommer hållas ett 100-tal seminarier och de politiska partierna kommer att finnas på plats. Hela programmet finns att läsa på https://frihamnsdagarna.se/

Martin håller tal
De politiska partierna kommer under de två dagarna hålla tal och först ut är Demokraternas Martin Wannholt som håller sitt tal på fredag kl. 11:10. Passa på att lyssna live. Vi kommer att dela länken i sociala medier, men det kommer även gå att lyssna på Martins tal i efterhand.

Demokraternas tält
Om du besöker Frihamnsdagarna måste du komma förbi Demokraternas tält. Det kommer att bemannas med kunniga förtroendevalda Demokrater inom olika områden. Restriktioner tillåter oss bara att bemanna tältet med 2-3 personer. Passa på att besök oss för att prata politik, ställa frågor eller bara säga hej.

Besök på plats
Antal personer på området är begränsat till 600 enligt rådande restriktioner. Om området är fullt sker insläpp i takt med att besökare lämnar. Frihamnsdagarnas hemsida kommer att uppdateras löpande med aktuellt antal besökare på plats.

Allt streamas
På grund av begränsat antal deltagare kommer hela programmet att streamas. Gå in på  Frihamnsdagarnas Webb-TV för att få länkar till de olika programpunkterna.

Hoppas vi ses!