På GP debatt – Haveriet med Åkeredsskolan har kört förtroendet för kommunen i botten

Att elever och lärare har blivit sjuka av att vistas i Åkeredsskolan är en skandal och ett resultat av decennier av kommunal misskötsel. Nu måste den akuta situationen lösas och alla kommunens servicebyggnader som är äldre än 30 år ses över, skriver bland andra Jessica Blixt, kommunalråd Demokraterna.

Asbestsanering pågår på Åkeredsskolan.

Åkeredsskolan är marinerad i förfall, med klotter, fuktskador och karmar som ruttnat så att det inte längre går att sätta in nya fönster. Det är resultatet av decennier av kommunal misskötsel och brist på ansvar. Skolan byggdes under miljonprogrammet och präglades av den resursbrist rådde. Nyttobyggnader fick därför inte en teknisk livslängd på mer än 30-40 år.

På Åkeredsskolan var problemen uppenbara 1988. Då fick barnen astma och huvudvärk när golven var fulla av mögel. Skolan borde rivits redan då, men ekonomin var inte heller på den tiden bra. Man nöjde sig med att lappa och laga, vilket ständigt fick problemen att komma tillbaka med läckande toaletter och tak. En plats fick namnet ”bajsrummet” på grund av sin karaktäristiska doft.

Rivningen har skjutits framåt
Under det senaste decenniet har situation försämrats och beslut om ny skola har funnits länge. Men rivningen har hela tiden skjutits framåt, därför att olika alternativa skollösningar presenterats. Under tiden har barnen och lärarna blivit sjukare och nya tillfälliga ”lappa och laga”-lösningar genomförts, tillsammans med asbestsanering bakom stängda dörrar.

Allt detta är inte bara dålig ekonomi när de tillfälliga lösningarna skapar fördyringar. Värre är att det undergräver förtroendet för kommunen. I Åkered frågar föräldrarna varför man ska stanna i en stad där ingen bryr sig om deras barns hälsa. Det är den fråga som skattebetalare ställt sig i Göteborg sedan 1970-talet – för att sedan flytta till Kungsbacka och Härryda. Det är en ond cirkel fär utflyttningen försämrar skattekraften, vilket slår mot underhållet av skolor och förskolor. Sedan faller förtroendet för kommunen ännu mer, vilket förstärker utflyttningen.

Resurser måste omprioriteras
För Demokraterna är det en absolut nödvändighet att bryta den här trenden. Den akuta situationen i Åkered behöver åtgärdas omedelbart. Det krävs också att det genomförs en inventering av kommunens servicebyggnader som är mer än 30 år gamla för att klarlägga åtgärdsbehovet. Resurser måste omprioriteras till den grundläggande sociala service som medborgarna har rätt att få i förskolor, skolor och äldreomsorg.

Kommunen lånar idag upp stora summor för att bygga parkeringshus, konstgjorda halvöar och dyra hyreslägenheter som de som behöver dem inte har råd att bo i. Att det finns bättre prioriteringar är uppenbart när man besöker Åkeredsskolan. Där får man en tydlig bild av vad Barnkonventionen innebär i praktiken, istället för i kommunala högtidstal.

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd och ledamot grundskolenämnden

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd

Lars Kerla (D)
ledamot i Lokalnämnden

Jan Jörnmark (D)
ledamot i Byggnadsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Yrkande inskickat till Byggnadsnämnden 17 mars 2020 >>

Medlemsmail 3 februari 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 3 februari 2020.

Saluhall Briggen i Linnéstan. Foto: Lars Kérla


En händelserik månad

Januari har varit händelserik. Vi har fortsatt att agera i frågan om arenorna och evenemangsområdet, och tack vare att vi i frågan går ihop med Socialdemokraterna stoppas det förslag som hade betytt ett nytt stort köpcentrum i området. Köpcentrumet hade betytt mer trafik i ett redan belastat område, där snart flera nya höghus också blir klara strax intill. Det som behövs är lösningar som innefattar både arenor och bostäder. Bostäderna kommer inte minst att betyda att de som arbetar i området också kan bo där. Läs mer här >>

Demokraternas Jan Jörnmark, Thomas Hedberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skrev den 26 januari en debattartikel i GP om den helt oacceptabla lånefest som kommunen just nu håller på med. Tusentals miljoner rinner bort, ofta på projekt som är rent skadliga för staden. Detta kommer att bli en huvudfråga vid nästa val. Läs artikeln här >>

Demokraterna tycker att Göteborgs kommun behöver mer av öppenhet och transparens. Öppenhet är underskattad som medborgarstöd för att hålla tillbaka slöseri och främja effektivitet. Demokraterna har skrivit ett yrkande till Kommunstyrelsen som ska ses som en liten start på en rad förslag för bättre demokratisk insyn. Läs om yrkandet i en artikel i Göteborg Direkt här >>
Länk till Yrkandet >>

Den 11 januari skrev Demokraternas ledamöter i förskolenämnden en artikel i GP om att det är hög tid att de som styr vår stad prioriterar förskolan så att personalen får de förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner. Göteborg är en rik kommun och det går att omfördela resurser till förskolan. ”Klarar man som politiker inte av att prioritera samhällets yngsta medborgare bör man nog fundera på om man är lämplig som politiker”, skriver Jessica Blixt, Birgitta Lindgren Karlsson och Simon Engström.
Länk till artikeln >>

Partiets inre arbete har också varit betydelsefullt och inom kort kommer möjligheterna för partimedlemmarna och allmänheten att komma i kontakt med partiets kunskapsgrupper att underlättas. Minst fyra medlemsmöten planeras också under våren, där årsmötet den 7 maj förstås är det viktigaste. Skriv in datumet i din kalender, kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid.

I början av januari anställdes även Jan Jörnmark som politisk sekreterare på deltid. Han kommer att arbeta med allmänna politiska frågor, partiets struktur och strategi.

Januari blev också månaden när en av våra medlemmar Owe Sterner lämnade oss. I början av partiets existens var han en av de mest pådrivande personerna. Hans betydelse för att hålla frågan om förnyelsen av arenaområdet vid liv var mycket stor. Vi beklagar sorgen och är tacksamma för Owes bidrag till att utveckla Göteborg!

Owe Sterner, Lasse Lindberg och Martin Wannholt under en demonstration mot Västlänken 2017.


Lyssna på Demokratpodden

I höstas startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik. Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt! Nyhet, nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play!

Det senaste avsnittet handlade om Västlänken och det finns nu hela sex intressanta avsnitt att lyssna på.

Del 1: Martin Wannholt >>

Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>

Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>

Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>

Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Del 5: Demokraterna om skola och förskola >>

Några av Demokraternas förtroendevalda inom skola/förskola samtalar om partiets politik inom området. De trycker framför allt på hur viktiga våra barn och ungdomar är för Göteborgs framtid och de satsningar som de ser som nödvändiga för att kunna klara av vårt uppdrag.

Del 6: Demokraterna om Västlänken >>

Carina Bulic´ och Peter Danielsson pratar om Västlänken. Båda har gedigna kunskaper i ämnet efter att ha utrett Västlänken på djupet i många år och deltagit som sakkunniga vid de juridiska prövningarna av projektet. Samtalet spänner bland annat över Västlänkens miljöpåverkan, beslutsgången, (o)nyttan med Hagastationen samt vad Demokraterna vill göra istället.

Lyssna och dela gärna!


Medlemsavgift 2020

För en vecka sedan skickades ett mail ut gällande förlängning av medlemskap 2020. Nya medlemmar som tillkommit under sista kvartalet (fr.o.m. 1 oktober) behöver inte förlänga medlemskap eftersom det ingår för nästkommande år enligt partistadgan.

Medlemsavgiften är 100 kr som enklast betalas med kontokort via länken i medlemsmailet.

Det går även bra att betala med Swish 123 238 6639 eller Bankgiro 171-0938. Märk då betalningen med din e-postadress eller fullständiga namn.

Har du nyligen förlängt ditt medlemskap så ber vi dig bortse från det här mailet.

Är du under 26 år är medlemskap kostnadsfritt, så betala inte utan skicka då ett mail till info@localhost att du är ungdom och bifoga ditt personnummer.

För att vara säker på att du inte missar några mail från oss rekommenderar vi att spara utskick@localhost som kontakt. Då minskar risken att mail hamnar i spräp-posten.

Tack för ditt stöd!