Medlemsmail 20 juni 2019

Demokraterna önskar alla medlemmar en trevlig midsommar!


Sommar och semester närmar sig vilket märks hos Demokraterna där tempot under de senaste veckorna har varit extra högt. Det är mycket som skall hinnas med och under förra veckan hade vi både regionfullmäktigemöte i Uddevalla och kommunfullmäktigemöte i Göteborg. Till hösten startar kommunfullmäktige med sitt första möte den 12 september. Regionfullmäktige går av stapeln den 8 oktober och denna gång hålls mötet i Borås. Kommunstyrelsen hade sitt sista möte inför sommaren den 19 juni och startar igång igen den 21 augusti.


Hänt i Politiken:

Strax efter att det förra medlemsmailet skickades ut publicerade GP Henrik Munck och Peter Danielssons viktiga debattartikel om Västlänkens skenande kostnader. “Misskötseln av infrastrukturplaneringen måste därför nu betraktas som samhällsfarlig. Våra gemensamma tillgångar och möjligheter för framtiden spelas bort av en mindre grupp av ledande politiker och höga tjänstemän. Denna styrande grupp av makthavare accepterar vare sig kritik eller tankar om alternativa lösningar.” skriver Henrik och Peter. Länk till artikeln i GP >>

Henrik Munck och Peter Danielsson skriver om Västlänkens skenande kostnader i GP.

19 juni publicerades en replik av våra tre kommunalråd; Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck på Daniel Bernmars (V) debattartikel i GP gällande höjning av kommunalskatten. “En ansträngd ekonomi kan alltså bli det som gör att Göteborg äntligen stoppar slöseriet i kommunen. Om man vill det. En skattehöjning ger däremot dubbel olycka. Slöseriet och ineffektiviteten blir då kvar och man tar dessutom mer av folks pengar, vilket drabbar göteborgaren och det dämpar den ekonomiska utvecklingen i stort.” Stoppa slöseriet i Göteborg – Omfördela till välfärden är Demokraternas budskap. Länk till repliken på GP debatt >>

Slottsskogsobservatoriet

GP har även skrivit en artikel om hur vi kan rädda Slottsskogsobservatoriet. P.g.a utebliven finansiering har observatoriet i Slottsskogen varit stängt de senaste åren. Senast observatoriet körde hela året var 2017, och då var det 10 000 besökare, varav merparten skolbarn, för under miljonen. Så mycket kunskapsspridning för så lite pengar. Demokraterna skrev därför ihop ett Yrkande som vi fick med oss S, MP och V på. Under gårdagens kommunstyrelse fick vi Demokrater tillsammans med rödgröna igenom vårt förslag om att rädda observatoriet i Slottsskogen.

Alliansen yrkade obegripligt nog avslag, men blev nedröstade med 9-4 i voteringen.

Länk till Adam Cwejmans ledare i frågan >>

Länk till yrkandet >>

Mer pengar till att bygga förskolor och skolor

Det blir inget stopp för byggen av nya skolor och förskolor. Demokraternas yrkande på att flytta 232 miljoner kronor från trafiknämnden till lokalnämnden gick igenom.

“Ett väldigt viktigt beslut som innebär att vi kan fortsätta bygga det som redan är igång”, säger Martin Wannholt, kommunalråd (D) till GP, länk här >>

Länk till yrkandet, se sida 4 >>

Jessica Blixt, kommunalråd och ansvarig för skola och omsorg inom Demokraterna.

Regionfullmäktige

10-11 juni höll regionen sitt budgetmöte i Uddevalla och flera Demokrater var uppe i talarstolen. Thomas Hedberg talade när budgeten för 2020 och ekonomi, ledning och styrning diskuterades. Thomas talade med inriktningen för ekonomi, ledning och styrning om att vi måste ge mer frihet till de som träffar patienter att organisera sig efter eget huvud och anpassa anställningsvillkoren så att de kan anställa och skapa kontinuitet i organisationen. Demokraterna vill skära ner på administrationen för att frigöra resurser till den direkta vården.

Demokraterna kommer nu att vara med i en grupp under regionstyrelsen som skall se över sjukvårdens organisation.

Se Thomas tal här, 9.45 in i sändningen >>

Thomas Hedberg (D) i talarstolen under Regionfullmäktiges möte 10-11 juni.

Kommunfullmäktige

På sista kommunfullmäktigemötet innan sommaren den 11 juni diskuterades under ärende 13 årets första uppföljningsrapport. Martin Wannholt var såklart uppe i talarstolen och pratade om att nu är det dags att gå igenom varenda konsultkostnad och att vi skall börja uppifrån med att halvera den politiska administrationen. Se Martins tal här, 1,11 in i sändningen (-5,26 från slutet) >>

Andra sevärda klipp från kommunfullmäktigemötet 11 juni är:

Martin Wannholt i ärende 17, ang. konsekvenser för stadens ekonomi, se 2.55 in i sändning (-3,41 från slutet) >>

Ulf Boström i ärende 20, ang. Redovisning av uppdrag att samordna stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism, se 3,56 in ni sändning (-2,41 från slutet) >>

Ulf Boström i ärende 21, ang. riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, se 4.29 in i sändning (-2,09 från slutet) >> 

Ulf Boström i ärende 31 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att ompröva frågan om ett lokalt tiggeriförbud, se 6,13 in i sändning (-0,24 från slutet) och 6,27 in i sändning (-0,10 från slutet) >>