Vi är Göteborgarnas parti

Demokraterna brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag att växa i Göteborg. Vi tycker att sakfrågor är viktigare än det politiska spelet, och vi tycker att kompetens och kunskap väger tyngre än ideologiska låsningar.