Valsedel kommunfullmäktige 2018

1. Martin Wannholt
civilingenjör, kommunalråd

2. Jessica Blixt
grundskollärare

Göteborgs skolor är i behov av förändring. Jag vill se en satsning som leder till att kunskapsresultaten höjs och att elever lyckas oberoende av förutsättningar. Familj och träning förgyller fritiden.

3. Ulf Boström
integrationspolis

Jag vill med kompetens göra Göteborg till den trevligaste och tryggaste staden i Sverige. När jag är ledig tycker jag om att umgås med goda vänner. Det ger mig själslig och intellektuell stimulans.

4. Anna Karin Hammarstrand
företagare

Jag vill se kompetenta styrelseledamöter i färre kommunala bolag och att fler vågar och vill starta egna företag. Jag älskar att vistas på havet eller i skogen med min familj och vänner.

5. Jahja Zeqiraj
stadsdelsordförande

6. Mariette Risberg
leg. sjuksköterska

Jag vill omfördela de ekonomiska resurserna inom sjukvård/omsorg. Arbetsvillkoren för vårdpersonal närmast patient/brukare måste förbättras! På fritiden gillar jag att komponera musik, fiska och åka MC.

7. Henrik Munck
stadsdelsordförande

8. Iréne Sjöberg-Lundin
kulturproducent

Musik, konst, litteratur har alltid funnits i mitt liv. Jag är övertygad om att kultur kan förändra liv, samhälle, relationer och bli till viktiga och skapande mötesplatser mellan människor och över gränser.

9. Peter Danielsson
produktplanerare

Medborgarnas skatter ska användas till medborgarnas bästa och inte till politiska jippon. Detta är anledningen till varför jag under åtta år ägnat mig åt att bekämpa Västlänken.

10. Karin Lindberg
företagare

Jag vill ha en levande, tillgänglig och vacker stad att vara stolt över. Byråkrati och dialoger ska ersättas av konkreta åtgärder och demokrati. Älskar att vara med familj, vänner och pyssla i trädgården.

11. Bengt-Åke Harrysson
fastighetskonsult

Jag vill att Göteborg ska vara en stad som ger sina medborgare en god kommunal service och omsorg. Det grundläggande kommunala uppdraget måste prioriteras framför onödiga och kostsamma jippo- och prestigeprojekt.

12. Åse Victorin
barn- och skolläkare

Jag vill att skolan ska ta större ansvar för att bevara ungas hälsa genom en likvärdig och konkret hälsofrämjande elevhälsa. Min önskan är att alla unga i vår stad ska känna hopp och framtidstro!

13. Jan-Olof Ekelund
kommunikationsstrateg

Jag vill se en bättre politisk styrning av Göteborg
samt fler professionella styrelseledamöter i de kommunala bolagen. På fritiden är det sommarhuset på Styrsö och golf som lockar.

14. Veronica Öjeskär
projektledare

Jag engagerar mig i Demokraterna för mina barns skull och för att jag älskar Göteborg. Stoppa Västlänken och styr staden på ett bättre sätt! På fritiden fiskar jag gärna makrill med mina två söner 2 och 5 år.

15. Per Anders Örtendahl
ekonomie doktor

Jag vill medverka till bättre och sundare levnadsvillkor för oss göteborgare – unga som äldre.

16. Birgitta Lindgren Karlsson
förskolechef

Jag vill att förskolan/skolan garanteras tillräckliga resurser och enhetliga direktiv för att ge alla barn en trygg och lärorik förskoletid. På fritiden spelar jag golf och umgås med familj och vänner.

17. Torkel Bergström
IT-projektledare

Göteborgs kommun ska prioritera grunduppdraget och därmed ska finansiering av grunduppdraget säkerställas först. Mitt privatliv är besjälat av kust och hav.

18. Karin Alfredsson
småföretagare

Som politiker i Göteborg vill jag verka för att småföretagare kan utvecklas och blomstra i alla våra stadsdelar. Jag kommer också verka för en ökad medborgardialog i viktiga frågor som tex stadsutveckling.

19. Mikael Sjöholm
creative director

Jag vill driva vår kommun som man driver ett sunt företag. I egenskap som företagare kommer jag bl.a. förvalta vårt kapital i Göteborg för ökad säkerhet, fler förskoleplatser och bättre infrastruktur.

20. Lillemor Williamsson
egenföretagare

Göteborg behöver politiker som prestigelöst, förnuftigt och med respekt för invånarna förvaltar, förnyar och planerar för vår stad. Min bakgrund finns i IT-branschen; gillar bl.a. Bridge och aktier.

21. Thomas Hedberg
företagare

Vi har en enorm möjlighet att frigöra resurser, skapa en bättre kommunal service och regional sjukvård samt en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom kommun och landsting.

22. Anna Thunes
administratör

Jag vill ha ökad närvaro i ytterområdena för att fånga upp kriminalitet och bidra till bättre integration. När jag är ledig målar jag tavlor och umgås med familj och vänner.

23. Charlie Karlsson
professor emeritus

För mig är det viktigt att alla göteborgare skall känna stolthet över sin stad och sättet den styrs. Som smålänning vet jag hur viktigt det är att hushålla med de gemensamma resurserna.

24. Marianne Aase
ergonom

Jag vill ha ett tryggt och ärligt Göteborg med förankring i verkligheten och fokus på framtiden. I kommunala bolag vill jag se professionella styrelseledamöter. Kraft och återhämtning får jag i Bohuslän.

25. Thomas Lingefjärd
docent

Jag vill se en bättre politisk styrning av Göteborg och fler professionella styrelseledamöter i de kommunala bolagen. På fritiden renoverar jag sommarhuset i Hunnebostrand och umgås med familj och vänner.

26. Ewa Jonsson
farmaceut

Jag vill att Göteborg skall vara en stad att vara stolt över! Vacker, trygg, attraktiv. Jag engagerar mig för en bättre framtid för vår stad.

27. Christer Oxien
mediesäljare

Småbarnsförälder som brinner för föreningslivet och är engagerad fotbollsdomare och coach. Jag vill stoppa föreningsdöden och minska bryggan mellan föreningar och politiken.

28. Birgitta Wästlund
leg. sjukgymnast

Jag önskar ett bättre Göteborg vad gäller styrning, ordning och reda i kommunens bolag, tillgänglighet i primärvården, äldreboenden, ökad respekt för polisen och i skolan. Vistas gärna i sommarhuset i Fjällbacka.

29. Roy Glimström
utbildningskonsult

Jag vill att insatser görs så att Göteborg blir en trygg stad att leva i och att våra skattemedel används till det som de är avsedda för. Intresset är sommarhuset i Strömstad och fotografering.