För medlemmar – uppdatera adress och telefon

Då det blir allt svårare att nå våra medlemmar per mail, ser vi över andra alternativ att sprida information. Därför önskar vi uppdatera och komplettera medlemmarnas adress- och telefonuppgifter i vårt medlemsregister.
Vi lämnar aldrig ut några uppgifter till tredjepart utan uppgifterna används enbart i syfte att informera om Demokraternas arbete och kalla till medlemsaktiviteter/möten. Du kan såklart alltid välja att blir borttagen ur systemet.
Tack för att du hjälper oss att nå ut till er!

Älvsborgsbron Göteborg