Regionfullmäktige

Frågor, interpellationer och motioner lämnade av Demokraterna mandatperioden 2019 – maj 2022

Frågor

RFFrågaFrågeställare
2019-04-09Till RS ordförande om Projekt Linbana i GöteborgMartin Wannholt
2020-06-09Till RS ordförande om Antikroppstestning för covid-19Joakim Rosdahl
2020-11-30Fråga till HSS ordförande om Individuell medicinsk bedömning av läkareUlla Nathorst Westfelt
2021-04-13Fråga till SU:s ordförande om Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)Ulla Nathorst Westfelt
2021-04-13Fråga till RS ordförande om Information om vaccinationsställenThomas Hedberg
2021-11-30Fråga till ordförande i HSN Göteborg om StigbergsklinikenMariett Risberg
2021-11-30Fråga till SU:s ordförande om Beroendemottagningen Team KvinnorMariett Risberg

Interpellationer

RFÄmneFrågeställare
2019-04-09Projekt Linbana i GöteborgMartin Wannholt
2020-02-04Inköp av utbildningarJoakim Rosdahl
2021-02-16Ekonomin för projekt Sahlgrenska LifeMartin Wannholt
2021-10-26Sommarens situation på förlossningen vid SUMariette Risberg
2021-11-30Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)Mariette Risberg
2022-02-22Patientsäkerhetsbrister i läkemedelsmodulen i MillenniumMarianne Berntsson
2022-02-22Konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenasJoakim Rosdahl
2022-05-24Säkerställa missbruksvård när Stigbergskliniken lades ner och togs över av Beroendekliniken på SU/ÖMariette Risberg

Motioner

RFMotionMotionär/-er
2019-03-28Utredning av obstruktiv sömnapné skall om fattas av vårdgarantinMarianne Berntsson
2019-04-04Flexibelt dagperiodkort på VästtrafikJoakim Rosdahl
2019-10-09ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformasMariette Risberg m fl
2020-05-20Vulvamottagningen på Angereds NärsjukhusMartin Wannholt och Mariette Risberg
2020-11-30Inrättande av äldremottagningar inom primärvårdenMarianne Berntsson m fl
2020-11-30Inrättande av digitalt kunskapscentrum för äldrevårdenMariette Risberg m fl
2021-03-05Extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhusMarianne Berntsson m fl
2021-03-05Uppdrag till GöteborgsOperan angående streaming av föreställningarMartin Wannholt m fl
2021-03-05Lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskorMarianne Berntsson m fl
2021-11-29Tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvårdMarianne Berntsson, Ulla Nathorst Westfelt