Politikutveckling

Kunskapsgrupper bidrar med kompetens

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar.
Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götaland, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik för en bättre stad och region.

Därför har vi bildat Kunskapsgrupper för olika områden:

Ulf Boström i klipp från filmen ”Polisen och integrationen”, filmad av DGS TV.

Trygghet & Säkerhet

trygghet@localhost

Bostad & stadsutveckling

bostad@localhost

Skola & förskola

skola@localhost

TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

trafik@localhost

VÅRD & OMSORG

omsorg@localhost

SJUKVÅRD

sjukvard@localhost

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

miljo@localhost

IDROTT OCH FÖRENINGSLIV

idrott@localhost

ARBETE OCH NÄRINGSLIV

arbete@localhost

KULTUR

kultur@localhost

Kunskapsgruppernas uppgift är att lämna förslag till partiets politiska handlingsprogram och arbeta med viktiga kommunala och regionala frågor.

Om du vill lämna förslag till någon eller flera av dessa grupper, gör det genom att maila till respektive mailadress ovan.  Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla.