Politikutveckling

Kunskapsgrupper bidrar med kompetens

Demokraterna vill skapa en partiorganisation som bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar.
Demokraterna vill istället vara ett parti för alla göteborgare, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik för ett bättre Göteborg.

Därför har vi bildat Kunskapsgrupper för olika områden:

Ulf Boström i klipp från filmen “Polisen och integrationen”, filmad av DGS TV.

Trygghet & Säkerhet

trygghet@demokraterna.se

Bostad & stadsutveckling

bostad@demokraterna.se

Skola & förskola

skola@demokraterna.se

TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

trafik@demokraterna.se

VÅRD & OMSORG

omsorg@demokraterna.se

SJUKVÅRD

sjukvard@demokraterna.se

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

miljo@demokraterna.se

IDROTT OCH FÖRENINGSLIV

idrott@demokraterna.se

ARBETE OCH NÄRINGSLIV

arbete@demokraterna.se

KULTUR

kultur@demokraterna.se

Kunskapsgruppernas uppgift är att lämna förslag till partiets politiska idéprogram och arbeta med viktiga kommunala och regionala frågor.

Om du vill lämna förslag till någon eller flera av dessa grupper, gör det genom att maila till respektive mailadress ovan.  Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla.