Politikutveckling

Kunskapsgrupper bidrar med kompetens

Demokraterna vill skapa en partiorganisation som bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar.
Demokraterna vill istället vara ett parti för alla göteborgare, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik för ett bättre Göteborg.

Därför har vi bildat Kunskapsgrupper för olika områden:

 • Trygghet och säkerhet
  trygghet@demokraterna.se
 • Skola och förskola
  skola@demokraterna.se
 • Vård och Omsorg
  omsorg@demokraterna.se
 • Sjukvård
  sjukvard@demokraterna.se
 • Arbete och näringsliv
  arbete@demokraterna.se
 • Bostad och stadsutveckling
  bostad@demokraterna.se
 • Trafik och kommunikationer
  trafik@demokraterna.se
 • Miljö och hållbarhet
  miljo@demokraterna.se
 • Idrott och föreningsliv
  idrott@demokraterna.se
 • Kultur
  kultur@demokraterna.se

Kunskapsgruppernas uppgift är att lämna förslag till partiets politiska idéprogram och arbeta med viktiga kommunala och regionala frågor.

Om du vill lämna förslag till någon eller flera av dessa grupper, gör det genom att maila till respektive mailadress ovan.  Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla.

Ulf Boström i klipp från filmen “Polisen och integrationen”, filmad av DGS TV.

Kalender

21 mars 2018, Nomineringsmöte

14 maj 2018, Årsmöte

Kallelser skickas ut till medlemmar senaste två veckor innan mötet.