Demokraterna vill frysa hyrorna och de kommunala avgifterna

Demokraterna rustar för tuffare tider och kalla vintrar. I en valrörelse där partiet hittills hållit en ganska låg profil när det gäller antalet utspel, lanserar D nu en ”skyddsplan för barnfamiljerna och jobben”. Kort och gott: inga kommunala avgiftshöjningar under nästa år.

– Det gäller rubb och stubb. Det blir noll nästa år, säger Martin Wannholt (D) till GP.

Förslaget, som Demokraterna nu lämnar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, är uppdelat i tre delar:

🟡 Inga höjda avgifter i den kommunala omsorgen, alltså förskola, skola, hemtjänst, färdtjänst och äldreomsorg.

🟡 Inga höjningar av de tekniska förvaltningarnas och bolagens avgifter. Det handlar till exempel om avgifter för vatten och avlopp, elnät, bygglov, tomträtter och parkering.

🟡 Allmännyttan får inte höja hyran för de kommunala hyresrätterna.